کلاسینو

دوره های کلاسینو

دوره های کلاسینو

موسسه کلاسینو به عنوان یک موسسه دوره های آموزشی مختلفی با تدریس اساتید مختلف دارد. در این نوشته به معرفی دوره های کلاسینو از ابتدایی تا متوسطه دوم می پردازیم، با ما همراه باشید.

دوره های کلاسینو برای سال تحصیلی 1403-1404

دوره های کلاسینو برای سال تحصیلی 1403 به دوره های آنلاین مقطع ابتدایی (پنجم و ششم) ، دوره های آنلاین مقطع متوسطه اول و دوره های آنلاین متوسط دوم (پایه دهم، یازدهم و دوازدهم) تقسیم می شود. در ادامه به تفکیک مقاطع تحصیلی دوره ها و اساتید مدرس را به طور کامل معرفی می کنیم.

کلاس آنلاین پنجم ابتدایی کلاسینو سال تحصیلی 1403-1404

دوره کلاس آنلاین پنجم ابتدایی کلاسینو شامل دو دوره آنلاین برای دروس ریاضی و هوش و خلاقیت می باشد. اساتید این دوره:

کلاس آنلاین ریاضی پنجم کلاسینو با تدریس استاد حامد اصلانی

کلاس آنلاین هوش و خلاقیت پنجم با تدریس استاد حمیدرضا زیارتی در کلاسینو

کلاس آنلاین پایه ششم ابتدایی کلاسینو برای سال تحصیلی 1403-1404

دوره های کلاس آنلاین کلاسینو برای پایه ششم ابتدایی شامل دروس:

 • ادبیات و هوش کلامی
 • ریاضی و هوش محاسباتی
 • هوش و استعداد تحلیلی
 • علوم و هوش طبیعی

اساتید دوره های کلاس آنلاین کلاسینو برای پایه ششم ابتدایی

کلاس آنلاین ادبیات و هوش کلامی ششم ابتدایی با تدریس میرداوود مقدسی

کلاس آنلاین ریاضی و هوش محاسباتی ششم ابتدایی با تدریس حامد اصلانی

کلاس آنلاین هوش و استعداد تحلیلی ششم ابتدایی با تدریس حمیدرضا زیارتی

کلاس آنلاین علوم و هوش طبیعی ششم ابتدایی با تدریس محمدرضا اعتباری

دوره های آنلاین پایه هفتم کلاسینو برای سال تحصیلی 1403-1404

دوره های آنلاین پایه هفتم کلاسینو شامل دروس :

 • ریاضی هفتم
 • عربی هفتم
 • علوم هفتم

اساتید دوره های آنلاین پایه هفتم کلاسینو شامل:

کلاس آنلاین ریاضی هفتم استاد حامد اصلانی در کلاسینو برای سال تحصیلی 1403-1404

کلاس آنلاین عربی هفتم استاد وهاب اصغری در کلاسینو برای سال تحصیلی 1403-1404

کلاس آنلاین علوم هفتم استاد محمدرضا اعتباری در کلاسینو برای سال تحصیلی 1403-1404

کلاس های آنلاین هشتم کلاسینو برای سال تحصیلی 1403-1404

دوره های آنلاین پایه هشتم کلاسینو شامل دروس :

 • زیست هشتم
 • ریاضی هشتم
 • زبان هشتم
 • شیمی هشتم
 • فیزیک هشتم
 • عربی هشتم

اساتید دوره های آنلاین پایه هشتم کلاسینو شامل:

کلاس آنلاین علوم (زیست) هشتم کلاسینو برای سال تحصیلی 1403-1404 با تدریس استاد پارسا جهانی

کلاس آنلاین ریاضی هشتم کلاسینو برای سال تحصیلی 1403-1404 با تدریس استاد علیرضا اردستانی

کلاس آنلاین زبان هشتم کلاسینو برای سال تحصیلی 1403-1404 با تدریس استاد علی صادقی پور

کلاس آنلاین علوم قسمت شیمی و زمین علوم هشتم کلاسینو برای سال تحصیلی 1403-1404 با تدریس استاد اسحاق وزیری

کلاس آنلاین علوم قسمت فیزیک هشتم کلاسینو برای سال تحصیلی 1403-1404 با تدریس استاد آرمین کمالی

کلاس آنلاین عربی هشتم کلاسینو برای سال تحصیلی 1403-1404 با تدریس استاد وهاب اصغری

کلاس های آنلاین نهم کلاسینو برای سال تحصیلی 1403-1404

کلاس های آنلاین نهم کلاسینو برای سال تحصیلی 1403-1404 برای دروس زیر ارائه شده است:

 • ریاضی نهم کلاسینو
 • فیزیک نهم کلاسینو
 • زیست کلاسینو
 • عربی نهم کلاسینو
 • زبان نهم کلاسینو
 • مطالعات اجتماعی نهم کلاسینو
 • ادبیات نهم کلاسینو
 • شیمی نهم کلاسینو
 • هوش و استعداد تحلیلی نهم کلاسینو

اساتید دوره های آنلاین پایه نهم کلاسینو شامل:

کلاس آنلاین ریاضی نهم کلاسینو با تدریس استاد علیرضا اردستانی برای سال تحصیلی 1403-1404

کلاس آنلاین ریاضی نهم کلاسینو با تدریس استاد آرین جاماسبی برای سال تحصیلی 1403-1404

کلاس آنلاین علوم نهم قسمت فیزیک کلاسینو با تدریس استاد پویا بوربور برای سال تحصیلی 1403-1404

کلاس آنلاین علوم نهم قسمت فیزیک کلاسینو با تدریس استاد آرمین کمالی برای سال تحصیلی 1403-1404

کلاس آنلاین علوم نهم قسمت زیست کلاسینو با تدریس استاد مهدی جهانی برای سال تحصیلی 1403-1404

کلاس آنلاین عربی نهم کلاسینو با تدریس استاد وهاب اصغری برای سال تحصیلی 1403-1404

کلاس آنلاین زبان نهم کلاسینو با تدریس استاد علی صادقی پور برای سال تحصیلی 1403-1404

کلاس آنلاین مطالعات اجتماعی نهم کلاسینو با تدریس استاد حمیدرضا منصوریان برای سال تحصیلی 1403-1404

کلاس آنلاین ادبیات نهم کلاسینو با تدریس استاد میرداوود مقدسی برای سال تحصیلی 1403-1404

کلاس آنلاین علوم نهم قسمت شیمی کلاسینو با تدریس استاد اسحاق وزیری برای سال تحصیلی 1403-1404

کلاس آنلاین هوش و استعداد تحیلی نهم کلاسینو با تدریس استاد مسعود حسینی برای سال تحصیلی 1403-1404

کلاس آنلاین هوش و استعداد تحیلی نهم کلاسینو با تدریس استاد حمیدرضا زیارتی برای سال تحصیلی 1403-1404

کلاس های آنلاین دروس عمومی دهم سال تحصیلی 1403-1404 کلاسینو

کلاس های آنلاین دروس عمومی دهم سال تحصیلی 1403-1404 کلاسینو شامل:

کلاس آنلاین ادبیات دهم فراز توکلی در کلاسینو

کلاس آنلاین عربی دهم وهاب اصغری در کلاسینو

کلاس آنلاین دینی دهم روزبه فکری در کلاسینو

کلاس آنلاین زبان دهم میلاد قریشی در کلاسینو

کلاس های آنلاین دروس اختصاصی دهم سال تحصیلی 1403-1404 کلاسینو

کلاس های آنلاین دروس اختصاصی دهم تجربی سال تحصیلی 1403-1404 کلاسینو شامل رشته های تجربی، ریاضی و انسانی می باشد.

کلاس های آنلاین دروس اختصاصی دهم تجربی سال تحصیلی 1403-1404 کلاسینو

ریاضی دهم تجربی

کلاس آنلاین ریاضی دهم تجربی بهرام جلالی در کلاسینو

کلاس آنلاین ریاضی دهم تجربی بابک سادات در کلاسینو

کلاس آنلاین ریاضی دهم تجربی احسان غیاثی در کلاسینو

زیست دهم

کلاس آنلاین زیست دهم تجربی محمد عمارلو در کلاسینو

کلاس آنلاین زیست دهم تجربی محمد همدانی در کلاسینو

کلاس آنلاین زیست دهم تجربی احسان غیاثی در کلاسینو

فیزیک دهم

کلاس آنلاین فیزیک دهم تجربی علیرضا عربشاهی در کلاسینو

کلاس آنلاین فیزیک دهم تجربی مهدی براتی در کلاسینو

کلاس آنلاین فیزیک دهم تجربی مهدی فتحی در کلاسینو

شیمی دهم

کلاس آنلاین شیمی دهم تجربی امید مصلایی در کلاسینو

کلاس آنلاین شیمی دهم تجربی پارسا فراهانی در کلاسینو

کلاس آنلاین شیمی دهم تجربی ایمان نعمت الهی در کلاسینو

کلاس های آنلاین دروس اختصاصی دهم ریاضی سال تحصیلی 1403-1404 کلاسینو

ریاضی دهم

کلاس آنلاین ریاضی دهم ریاضی بهرام جلالی در کلاسینو

کلاس آنلاین ریاضی دهم ریاضی بابک سادات در کلاسینو

کلاس آنلاین ریاضی دهم ریاضی احسان غیاثی در کلاسینو

هندسه دهم

کلاس آنلاین هندسه دهم علیرضا اردستانی در کلاسینو

فیزیک دهم

کلاس آنلاین فیزیک دهم ریاضی علیرضا عربشاهی در کلاسینو

کلاس آنلاین فیزیک دهم ریاضی مهدی براتی در کلاسینو

کلاس آنلاین فیزیک دهم ریاضی مهدی فتحی در کلاسینو

شیمی دهم

کلاس آنلاین شیمی دهم ریاضی امید مصلایی در کلاسینو

کلاس آنلاین شیمی دهم ریاضی پارسا فراهانی در کلاسینو

کلاس آنلاین شیمی دهم ریاضی ایمان نعمت الهی در کلاسینو

کلاس های آنلاین دروس اختصاصی دهم انسانی سال تحصیلی 1403-1404 کلاسینو

کلاس آنلاین ریاضی دهم انسانی خسرو محمدزاده در کلاسینو

کلاس آنلاین علوم و فنون دهم انسانی فراز توکلی در کلاسینو

کلاس آنلاین منطق دهم انسانی علی فرغی نیا در کلاسینو

کلاس آنلاین اقتصاد دهم انسانی پویا بهشتی در کلاسینو

کلاس آنلاین جامعه شناسی دهم انسانی حمید اثباتی در کلاسینو

کلاس های آنلاین دروس عمومی سال یازدهم 1403-1404 کلاسینو

کلاس آنلاین ادبیات یازدهم فراز توکلی در کلاسینو

کلاس آنلاین عربی یازدهم محمدمهدی شاهرودی در کلاسینو

کلاس آنلاین دینی یازدهم روزبه فکری در کلاسینو

کلاس آنلاین زبان یازدهم میلاد قریشی در کلاسینو

کلاس های آنلاین دروس اختصاصی سال یازدهم 1403-1404 کلاسینو

ریاضی یازدهم

کلاس آنلاین ریاضی یازدهم تجربی و حسابان استاد بهرام جلالی در کلاسینو

کلاس آنلاین ریاضی یازدهم تجربی و حسابان استاد بابک سادات در کلاسینو

زیست یازدهم

کلاس آنلاین زیست یازدهم استاد محمد عمارلو در کلاسینو

کلاس آنلاین زیست یازدهم استاد محمد همدانی در کلاسینو

کلاس آنلاین زیست یازدهم استاد آریا بام رفیع در کلاسینو

هندسه یازدهم

کلاس آنلاین هندسه یازدهم رشته ریاضی استاد بهرام جلالی در کلاسینو

آمار و احتمال یازدهم

کلاس آنلاین آمار و احتمال یازدهم ریاضی با تدریس استاد محمد صحت کار در کلاسینو

فیزیک یازدهم

کلاس آنلاین فیزیک یازدهم با تدریس استاد علیرضا عربشاهی در کلاسینو

کلاس آنلاین فیزیک یازدهم با تدریس استاد مهدی براتی در کلاسینو

شیمی یازدهم

کلاس آنلاین شیمی یازدهم یازدهم با تدریس استاد امید مصلایی در کلاسینو

کلاس آنلاین شیمی یازدهم یازدهم با تدریس استاد پارسا فراهانی در کلاسینو

کلاس های آنلاین دروس عمومی سال دوازدهم 1403-1404 کلاسینو

کلاس های آنلاین دروس عمومی سال دوازدهم 1403-1404 کلاسینو ویژه امتحانات نهایی خرداد ماه برگزار می شود و بهترین کلاس برای کسب نمره بالا در امتحانات نهایی خرداد 1403 محسوب می شود.

کلاس های آنلاین دروس عمومی سال دوازدهم 1403-1404 کلاسینو شامل:

ادبیات دوازدهم

کلاس ادبیات عمومی سال دوازدهم 1403 ویژه امتحانات خرداد استاد رضا حسینی یکتا در کلاسینو

کلاس ادبیات عمومی سال دوازدهم 1403 ویژه امتحانات خرداد استاد فراز توکلی در کلاسینو

دینی دوازدهم

کلاس دینی سال دوازدهم 1403 ویژه امتحانات خرداد استاد روزبه فکری در کلاسینو

عربی دوازدهم

کلاس عربی عمومی سال دوازدهم 1403 ویژه امتحانات خرداد استاد محمد واعظی در کلاسینو

کلاس عربی عمومی سال دوازدهم 1403 ویژه امتحانات خرداد استاد عمار تاجبخش در کلاسینو

کلاس عربی عمومی سال دوازدهم 1403 ویژه امتحانات خرداد استاد محمدمهدی شاهرودی در کلاسینو

زبان دوازدهم

کلاس زبان سال دوازدهم 1403 ویژه امتحانات خرداد استاد رضا کیاسالار در کلاسینو

کلاس زبان سال دوازدهم 1403 ویژه امتحانات خرداد استاد میلاد قریشی در کلاسینو

کلاس زبان سال دوازدهم 1403 ویژه امتحانات خرداد استاد علیرضا جابری در کلاسینو

کلاس های آنلاین دروس اختصاصی دوازدهم تجربی ویژه کنکور 1403 در کلاسینو

ریاضی

کلاس آنلاین ریاضی دوازدهم تجربی بابک سادات در کلاسینو

کلاس آنلاین ریاضی دوازدهم تجربی آریان حیدری در کلاسینو

زیست

کلاس آنلاین زیست دوازدهم استاد محمد عمارلو در کلاسینو

کلاس آنلاین زیست دوازدهم استاد محمد همدانی در کلاسینو

فیزیک

کلاس آنلاین فیزیک دوازدهم با تدریس استاد علیرضا عربشاهی در کلاسینو

کلاس آنلاین فیزیک دوازدهم با تدریس استاد مهدی براتی در کلاسینو

کلاس آنلاین فیزیک دوازدهم با تدریس استاد محمد نوکنده در کلاسینو

شیمی

کلاس آنلاین شیمی دوازدهم با تدریس رضا و امید مصلایی در کلاسینو

کلاس آنلاین شیمی دوازدهم با تدریس محمد مرادی در کلاسینو

کلاس آنلاین شیمی دوازدهم با تدریس کامبیز فرزانه در کلاسینو

زمین شناسی

کلاس آنلاین جامع کنکور1403 زمین شناسی استاد محمد همدانی در کلاسینو

کلاس های آنلاین دروس اختصاصی دوازدهم ریاضی کنکور 1403 کلاسینو

حسابان

کلاس آنلاین جامع حسابان کنکور 1403 استاد آریان حیدری در کلاسینو

کلاس آنلاین جامع حسابان کنکور 1403 استاد بابک سادات در کلاسینو

هندسه و گسسته

کلاس آنلاین هندسه و گسسته کنکور 1403 استاد بهرام جلالی در کلاسینو

کلاس آنلاین هندسه و گسسته کنکور 1403 استاد محمد صحت کار در کلاسینو

فیزیک

کلاس آنلاین جامع فیزیک کنکور ریاضی 1403 استاد علیرضا عربشاهی در کلاسینو

کلاس آنلاین جامع فیزیک کنکور ریاضی 1403 استاد محمد نوکنده در کلاسینو

کلاس آنلاین جامع فیزیک کنکور ریاضی 1403 استاد مهدی براتی در کلاسینو

شیمی

کلاس آنلاین شیمی دوازدهم ریاضی کنکور 1403 با تدریس رضا و امید مصلایی در کلاسینو

کلاس آنلاین شیمی دوازدهم ریاضی کنکور 1403 با تدریس محمد مرادی در کلاسینو

کلاس آنلاین شیمی دوازدهم ریاضی کنکور 1403 با تدریس کامبیز فرزانه در کلاسینو

کلاس های آنلاین دروس اختصاصی دوازدهم انسانی کنکور 1403 در کلاسینو

ریاضی

کلاس آنلاین ریاضی دوازدهم انسانی خسرو محمدزاده در کلاسینو

کلاس آنلاین ریاضی دوازدهم انسانی آریان حیدری در کلاسینو

ادبیات تخصصی

کلاس آنلاین جامع کنکور 1403 ادبیات تخصصی ویژه رشته انسانی استاد رضا حسینی یکتا در کلاسینو

کلاس آنلاین جامع کنکور 1403 ادبیات تخصصی ویژه رشته انسانی استاد فراز توکلی در کلاسینو

کلاس های آنلاین دروس اختصاصی کنکور هنر 1403 در کلاسینو

کلاس آنلاین خواص مواد ویژه رشته هنر استاد داریوش امیری کاشانی در کلاسینو

کلاس آنلاین درک عمومی هنر ویژه رشته هنر استاد سالار صالحیه در کلاسینو

کلاس آنلاین ترسیم فنی ویژه رشته هنر استاد مهدی علمدار در کلاسینو

کلاس آنلاین ترسیم فنی ویژه رشته هنر استاد مهدی علمدار در کلاسینو

کلاس آنلاین خلاقیت تصویری تجسمی ویژه رشته هنر استاد فرید رزاقی در کلاسینو

کلاس آنلاین خلاقیت نمایشی ویژه رشته هنر استاد حامد امرایی در کلاسینو

کلاس آنلاین درک عمومی ریاضی و فیزیک ویژه رشته هنر استاد حمیدرضا شیردل در کلاسینو

کلاس آنلاین خلاقیت موسیقی ویژه رشته هنر استاد کیارش خداشناس در کلاسینو

کلاس آنلاین کنکور زبان 1403 در کلاسینو

کلاس آنلاین زبان تخصصی ویژه کنکور زبان 1403 استاد علیرضا جابری در کلاسینو

دوره TNT کنکور 1403 کلاسینو

دوره TNT کنکور 1403 کلاسینو برای کلیه دروس اختصاصی رشته های تجربی، ریاضی و انسانی برگزار شده است.
در دوره TNT کلاسینو برای کنکور 1403 نکات مهم تست زنی آموزش داده می شود.

دوره TNT رشته تجربی کلاسینو

دوره های TNT رشته تجربی کلاسینو به تفکیک هر درس شامل:

دوره TNT زیست کنکور تجربی

دوره TNT شیمی کنکور تجربی

دوره TNT ریاضی کنکور تجربی

دوره TNT فیزیک کنکور تجربی

دوره TNT زمین شناسی کنکور تجربی

هزینه ثبت نام در دوره های TNT رشته تجربی کلاسینو

هزینه ثبت نام در دوره های تی ان تی (TNT) رشته تجربی کلاسینو برای هر درس 1/500/000 تومان می باشد.

دوره TNT رشته ریاضی کلاسینو

دوره های TNT کنکور رشته ریاضی کلاسینو به تفکیک هر درس شامل:

دوره تی ان تی TNT حسابان کنکور ریاضی

دوره TNT هندسه و گسسته کنکور ریاضی

دوره TNT فیزیک کنکور رشته ریاضی

دوره TNT شیمی کنکور ریاضی

هزینه ثبت نام در دوره های TNT رشته ریاضی کلاسینو

هزینه ثبت نام در دوره های TNT رشته ریاضی کلاسینو برای هر درس 1/500/000 تومان می باشد.

دوره TNT رشته انسانی کلاسینو

دوره های TNT رشته انسانی کلاسینو به تفکیک هر درس شامل:

دوره TNT ریاضی رشته انسانی ویژه کنکور انسانی

دوره TNT ادبیات تخصصی کنکور انسانی

دوره TNT فلسفه و منطق کنکور انسانی

دوره TNT عربی تخصصی کنکور انسانی

دوره TNT اقتصاد و روانشناسی کنکور انسانی

دوره TNT جامعه شناسی کنکور انسانی

دوره TNT تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی

هزینه ثبت نام در دوره های TNT رشته انسانی کلاسینو

هزینه ثبت نام در دوره های TNT رشته انسانی کلاسینو برای هر درس متغیر می باشد.

اساتید دوره TNT کلاسینو

دوره TNT کلاسینو برای هر درس رشته های ریاضی و تجربی معمولا بیش از یک استاد مدرس دارد و متقاضیان این دوره ها می توانند با توجه به شیوه تدریس آن ها استاد مورد نظر خود را انتخاب کنند.

اساتید دوره TNT کلاسینو ویژه کنکور رشته تجربی

اساتید دوره TNT زیست کلاسینو : استاد علی محمد عمارلو و محمد همدانی

اساتید دوره TNT شیمی کلاسینو : استاد رضا مصلایی، امید مصلایی، محمد مرادی و کامبیز فرزانه

اساتید دوره TNT ریاضی کلاسینو : استاد بابک سادات و آریان حیدری

اساتید دوره TNT فیزیک کلاسینو : استاد محمد نوکنده و مهدی براتی

اساتید دوره TNT زمین شناسی کلاسینو : استاد محمد همدانی

اساتید دوره TNT کلاسینو ویژه کنکور رشته ریاضی

اساتید دوره TNT حسابان کلاسینو : استاد بابک سادات و آریان حیدری

اساتید دوره TNT هندسه و گسسته کلاسینو : استاد بهرام جلالی و محمد صحت کار

اساتید دوره TNT شیمی کلاسینو : استاد رضا مصلایی، امید مصلایی، محمد مرادی و کامبیز فرزانه

اساتید دوره TNT فیزیک کلاسینو : استاد محمد نوکنده و مهدی براتی

اساتید دوره TNT کلاسینو ویژه کنکور رشته انسانی

اساتید دوره TNT ادبیات تخصصی کلاسینو : استاد رضا حسینی یکتا و فراز توکلی

اساتید دوره TNT عربی تخصصی کلاسینو : استاد محمد واعظی، عمار تاجبخش و محمدمهدی شاهرودی

اساتید دوره TNT ریاضی رشته انسانی کلاسینو : استاد آریان حیدری و خسشرو محمدزاده

اساتید دوره TNT فلسفه و منطق کلاسینو : استاد علی فروغی نیا

اساتید دوره TNT اقتصاد و روانشناسی کلاسینو : استاد پویا بهشتی

اساتید دوره TNT جامعه شناسی کلاسینو : استاد حمید اثباتی

اساتید دوره TNT تاریخ و جغرافیا کلاسینو : استاد مصطفی رضایی مهر

ثبت نام در دور های کلاسینو برای سال تحصیلی 1403 – 1404

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب